Welkom op de website van Zestien Wad

Zestien Wad is opgericht in 2001 op initiatief van Henno Nieuwenhuis, bewoner van 
het waddeneiland Vlieland. Het koor bestaat uit gevorderde
zangers uit heel Nederland.
De formule: in een korte repetitietijd een programma instuderen dat vervolgens in de
Vlielandse Nicolaaskerk ten gehore wordt gebracht.

Het eerste concert was zowel voor deelnemers als publiek zo'n groot succes dat een
herhaling niet te vermijden was.

Enthousiast werd meteen voor een groot project gekozen, de Johannes Passion van
Bach. Met subsidies van o.a. de provincie,
gemeente, diverse fondsen en bedrijfsleven
werd het project een krap jaar
later gerealiseerd en in een overvolle kerk uitgevoerd.
Vele Vlielanders hadden welwillend slaapplaatsen beschikbaar gesteld voor de ruim
50 koor- en orkestleden en solisten.

Na dit project was het duidelijk dat dit ensemble zou blijven bestaan.
Vanaf 2003 zijn Henno Nieuwenhuis en Iris Schotanus de organiserende kracht dit
ensemble.
In februari 2006 beleefde het koor zijn tweede hoogtepunt met de uitvoering van de
Hohe Messe van Bach, waaraan maar liefst 60 musici deelnamen. Inmiddels is het
repeteren (op verschillende locaties in het land) uitgebreid tot 3 à 4 zaterdagen.
Van de zangers wordt verwacht dat de noten gekend zijn voor aanvang van de
repetities.

Zestien Wad heeft door de jaren heen een uitgebreid repertoire opgebouwd.
Het koor richt zich met name op repertoire uit de periode 19e - 21e eeuw.
Daarnaast oogstte het koor ook driemaal in kleine bezetting veel succes met
jazz standards, zowel a capella als begeleid door een trio, piano-bas-slagwerk.

Wim van Herk is vanaf het eerste uur artistiek leider.